Thursday, July 08, 2004

langgam

ang mga langgam sa dingding
sunud-sunuran buong lambing
nagmamadali
nagmamambilis

alam kaya nila ang pupuntahan?
natutuo ba sila ng matematika o agham?
mas mahalaga
alam ba nila ang pinanggalingan?

sa bawat hakbang
maliliit at kaunti lamang
nakikipaghalikan
sa kasalubong

inaamoy ang kasama
pagkain, o kahit kwento may dala
ganyan ang buhay langgam
simple
pero ubod ng kumplikado

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.