Thursday, August 26, 2004

mactan island musings

after a very nice dinner last night at the salo-salo sutokil restaurant... i go:

"gali, kung bibigyan mo pala ng pagkakataon ang sarili mo na maging masaya, kahit dun sa mga gawain na parang hindi masaya sa una, pero ginawa mo pa rin, magiging masaya rin eventually?"

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.